$10

  1st XV R6: TSS v ACGS

  Round 6 fixture held at TSS, 30 August 2014.
  $10

  2nd XV R6: TSS v ACGS

  Round 6 fixture held at TSS, 30 August 2014.
  $10

  16A R6: TSS v ACGS

  Round 6 fixture held at TSS, 30 August 2014.
  $10

  1st XV R6: NC v BSHS

  Round 6 fixture held at Nudgee College, 30 August 2014.
  $10

  2nd XV R6: NC v BSHS

  Round 6 fixture held at Nudgee College, 30 August 2014.
  $10

  16A R6: NC v BSHS

  Round 6 fixture held at Nudgee College, 30 August 2014.
  $10

  15A R6: NC v BSHS

  Round 6 fixture held at Nudgee College, 30 August 2014.
  $10

  1st XV R6: DC v TGS

  Round 6 fixture held at Downlands College, 30 August 2014.
  $10

  2nd XV R6: DC v TGS

  Round 6 fixture held at Downlands College, 30 August 2014.
  $10

  16A R6: DC v TGS

  Round 6 fixture held at Downlands College, 30 August 2014.
  $10

  15A R6: DC v TGS

  Round 6 fixture held at Downlands College, 30 August 2014.
  $10

  14A R6: DC v TGS

  Round 6 fixture held at Downlands College, 30 August 2014.
  $10

  1st XV R6: BBC v GT

  Round 6 fixture held at BBC, 30 August 2014.
  $10

  2nd XV R6: BBC v GT

  Round 6 fixture held at BBC, 30 August 2014.
  $10

  1st XV R6: IGS v BGS

  Round 6 fixture held at IGS, 30 August 2014.
  $10

  2nd XV R6: IGS v BGS

  Round 6 fixture held at IGS, 30 August 2014.
  $10

  16A R6: IGS v BGS

  Round 6 fixture held at IGS, 30 August 2014.